Formularze i dokumenty do pobrania

Formularze i druki do pobrania

Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej       

Objaśnienia do deklaracji wyboru lekarza POZ      

Deklaracja wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej      

Objaśnienia do deklaracji wyboru pielęgniarki POZ       

Prośba o wypisanie stałych leków       

Upoważnienie do odbioru recept, wyników, kserokopii dokumentacji medycznej, uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach medycznych          

Upoważnienie do odbioru recept, wyników, kserokopii dokumentacji medycznej, uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach medycznych (dotyczy dzieci do ukończenia 18 roku życia)      

Przewiń do góry