Formularze i dokumenty do pobrania

Formularze i druki do pobrania

Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z objaśnieniami    
Deklaracja wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej z objaśnieniami    

Prośba o wypisanie stałych leków       

Upoważnienie do odbioru recept, wyników, kserokopii dokumentacji medycznej, uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach medycznych          

Upoważnienie do odbioru recept, wyników, kserokopii dokumentacji medycznej, uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach medycznych (dotyczy dzieci do ukończenia 18 roku życia)      

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciwko COVID-19     

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19    

 

Przewiń na górę