Opieka medyczna w nocy i święta

Opieka medyczna w nocy i święta

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim
Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
ul. Prof. Mariana Raciborskiego 2A
83-000 Pruszcz Gdański
Informacja, rejestracja oraz wizyty domowe: 58 773-30-31


Wykaz wszystkich placówek realizujących nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od dnia 01.10.2017r. w Województwie Pomorskim
 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 października 2017 roku od godz. 08:00 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta na obszarze Powiatu Gdańskiego realizowane są przez Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
Dyżurujący lekarz udziela porad:
– w warunkach ambulatoryjnych,
– w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
– telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
– nagłego zachorowania,
– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Przewiń na górę