Programy profilaktyczne

profilaktyka

Programy profilaktyczne

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia).

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25 – 59 lat.Dotyczy kobiet, które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat.

 • Kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologcznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.


 • Program profilaktyki gruźlicy.

  Program adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia.
  Dotyczy osób które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:

  • Miały bespośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą.
  • Mają trudne warunki życiowe , mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne,obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).

  Program profilaktyki chorób układu krążenia.

  Program adresowany jest do osób, które mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat (w 2020 r. są to osoby urodzone w latach 1985, 1980, 1975, 1970, 1965).

 • Dotyczy osób które złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 • U których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia.
 • Przewiń do góry