Programy profilaktyczne

profilaktyka

Programy profilaktyczne

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia).

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25 – 59 lat.Dotyczy kobiet, które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat.

  • Kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
  • Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologcznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

     

 
 

Program profilaktyki gruźlicy.

Program adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia.
Dotyczy osób które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:

  • Miały bespośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą.
  • Mają trudne warunki życiowe , mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne,obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).
 
 

Program profilaktyki chorób układu krążenia.

Program adresowany jest do osób, które mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat (w 2022 r. są to osoby urodzone w latach 1987, 1982, 1977, 1972, 1967).

  • Dotyczy osób które złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  • U których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia.

     

Przewiń na górę