Aktualności

Oferta pracy dla pielęgniarki środowiskowej i pielęgniarki szczepiennej

“Centrum Medyczne” Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim zatrudni od zaraz:

– pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną,
– pielęgniarkę dyplomowaną wykonującą szczepienia dzieci (z ukończonym kursem szczepień).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

“Centrum Medyczne” Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 11
83-000 Pruszcz Gdański

tel. 586822280, e-mail: nzozcentrum@wp.pl

Oferta pracy

“Centrum Medyczne” Sp z .o.o. w Pruszczu Gdańskim zatrudni:

Panią do sprzątania przychodni w wymiarze 3 godzin dziennie

Wszelkie informacje można uzyskać w administracji Centrum Medycznego,

ul. Wojska Polskiego 11, w godz. 08:00-15:00 lub pod numerem telefonu 58 682-22-80

Wznowienie przyjęć w poradni otolaryngologicznej

Szanowni Pacjenci!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 4 czerwca br. wznowione zostały przyjęcia pacjentów w poradni otolaryngologicznej.

Rejestracja telefoniczna odbywa się pod numerami 58 682 26 45, 58 682 22 81, 58 682 35 62, 517 704 448.

Koronawirus

Szanowni Pacjenci!
W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 16.03.2020r. wprowadzone zostają nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów:

1. REJESTRACJA PACJENTÓW TELEFONICZNA, OSOBISTA I PRZEZ OSOBY TRZECIE.

2. PACJENTOM UDZIELANE BĘDĄ TELEPORADY W GODZINACH PRACY PRZYCHODNI.

3. W SYTUACJACH KIEDY BĘDZIE TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA I TYLKO WTEDY BĘDZIE MOŻLIWE WEJŚCIE DO PRZYCHODNI.

4. NIE NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ PO RECEPTY – PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES E-MAIL: centrummedycznepruszcz@gmail.com

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie do zaleceń.
Numery telefonów do rejestracji w celu umówienia teleporady:

58 682 22 81 lub 58 682 26 45

W wakacje uważaj na kleszcze!

Kleszcz to mały, pasożytniczy pajęczak. Żywi się krwią, atakuje zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Dorosłe osobniki dosyć łatwo zauważyć, ale młode postaci, które także przenoszą choroby są drobne, mogą mieć ok. 0,5 mm. Można go spotkać na łąkach, w lasach, w przydomowych ogródkach, chwastach, krzewach na spodniej stronie liści. Na ukąszenie kleszczy narażeni są więc zarówno mieszkańcy wsi, jak i miast.

Przyciąga je ciepło, ruch powietrza oraz zapach potu. Po powrocie z miejsc, w których występują powinniśmy dokładnie sprawdzić nasze ciało oraz głowę. Najczęściej znajdziemy je w miejscach, gdzie nasza skóra jest najdelikatniejsza m.in. w zgięciach stawów, za uszami, w pachwinach.

Aktywność kleszcza jest większa w godzinach porannych i wieczornych. Gdy temperatury w ciągu doby przekraczają 5-7C i jest wilgotno rozpoczynają swoją aktywność. W okresie letnim, zwłaszcza w czasie upałów, ograniczają ją – ale nadal powinniśmy być czujni.

Ukąszenie przez tego pajęczaka może powodować groźne choroby.

Jak postępować po ugryzieniu przez kleszcza? Zapoznaj się z ulotką:

ulotka_kleszcze.pdf

SPRAWDŹ, CZY NIE JESTEŚ ZAKAŻONY WIRUSEM HCV POWODUJĄCYM WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C

Informujemy, iż w województwie pomorskim realizowany jest program badań przesiewowych w ramach którego wykonywana jest bezpłatna diagnostyka zakażeń wirusem HCV powodującym wirusowe zapalenie wątroby typu C.

Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C jest obecnie wyjątkowo skuteczne, odbywa się na poziomie ambulatoryjnym i jest w pełni refundowane przez NFZ. Jednocześnie z uwagi na dużą zmienność HCV nie jest możliwe w najbliższych latach wyprodukowanie szczepionki przeciwko WZW typu C, dlatego najbardziej skuteczną drogą do eradykacji HCV jest wykrywanie zakażenia u jak największej liczby ludzi i poddanie się leczeniu.

W załączeniu zamieszczamy ulotkę na temat bezpłatnego testowania zakażenia HCV przygotowaną przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

ulotka.pdf

RODO – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

Centrum Medyczne Sp. z o.o.

z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000)

ul. Spacerowa 9,

tel. 58 682 22 80

e-mail: iod@cmpruszcz.pl

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego między innymi:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą:

  • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Centrum Medycznego Sp. z o.o.,
  • podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie prawa powszechnie obowiązującego,
  • podmioty, z którymi Centrum Medyczne Sp. z o.o. zawarła umowy podwykonawstwa w zakresie badań diagnostycznych i innych procedur medycznych związanych z leczeniem.

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz usuwania (tylko w zakresie danych dodatkowych, na przekazanie których wyraził Pan/Pani zgodę).

Pana/i dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Administrator nie będzie przekazywał Pana/i danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zapewniamy jednocześnie, że:

  • przetwarzamy Pana/i dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  • dbamy o ich bezpieczeństwo.
Przewiń do góry