Author : admin83000

Oferta pracy

“Centrum Medyczne” Sp z .o.o. w Pruszczu Gdańskim zatrudni:

Panią do sprzątania przychodni w wymiarze 3 godzin dziennie

Wszelkie informacje można uzyskać w administracji Centrum Medycznego,

ul. Wojska Polskiego 11, w godz. 08:00-15:00 lub pod numerem telefonu 58 682-22-80

Wznowienie przyjęć w poradni otolaryngologicznej

Szanowni Pacjenci!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 4 czerwca br. wznowione zostały przyjęcia pacjentów w poradni otolaryngologicznej.

Rejestracja telefoniczna odbywa się pod numerami 58 682 26 45, 58 682 22 81, 58 682 35 62, 517 704 448.

Koronawirus

Szanowni Pacjenci!
W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 16.03.2020r. wprowadzone zostają nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów:

1. REJESTRACJA PACJENTÓW TELEFONICZNA, OSOBISTA I PRZEZ OSOBY TRZECIE.

2. PACJENTOM UDZIELANE BĘDĄ TELEPORADY W GODZINACH PRACY PRZYCHODNI.

3. W SYTUACJACH KIEDY BĘDZIE TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA I TYLKO WTEDY BĘDZIE MOŻLIWE WEJŚCIE DO PRZYCHODNI.

4. NIE NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ PO RECEPTY – PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES E-MAIL: centrummedycznepruszcz@gmail.com

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie do zaleceń.
Numery telefonów do rejestracji w celu umówienia teleporady:

58 682 22 81 lub 58 682 26 45

W wakacje uważaj na kleszcze!

Kleszcz to mały, pasożytniczy pajęczak. Żywi się krwią, atakuje zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Dorosłe osobniki dosyć łatwo zauważyć, ale młode postaci, które także przenoszą choroby są drobne, mogą mieć ok. 0,5 mm. Można go spotkać na łąkach, w lasach, w przydomowych ogródkach, chwastach, krzewach na spodniej stronie liści. Na ukąszenie kleszczy narażeni są więc zarówno mieszkańcy wsi, jak i miast.

Przyciąga je ciepło, ruch powietrza oraz zapach potu. Po powrocie z miejsc, w których występują powinniśmy dokładnie sprawdzić nasze ciało oraz głowę. Najczęściej znajdziemy je w miejscach, gdzie nasza skóra jest najdelikatniejsza m.in. w zgięciach stawów, za uszami, w pachwinach.

Aktywność kleszcza jest większa w godzinach porannych i wieczornych. Gdy temperatury w ciągu doby przekraczają 5-7C i jest wilgotno rozpoczynają swoją aktywność. W okresie letnim, zwłaszcza w czasie upałów, ograniczają ją – ale nadal powinniśmy być czujni.

Ukąszenie przez tego pajęczaka może powodować groźne choroby.

Jak postępować po ugryzieniu przez kleszcza? Zapoznaj się z ulotką:

ulotka_kleszcze.pdf

Rezygnujesz z wizyty u lekarza? Pamiętaj o jej odwołaniu

Szanowni Pacjenci,

Uprzejmie prosimy o odwoływanie wizyt, na które nie możecie Państwo przybyć. W znaczny sposób ułatwi to dostęp do lekarzy innym Pacjentom.

Informujemy, że dwie nieodwołane wizyty skutkować będą czasową blokadą rejestracji internetowej.

SPRAWDŹ, CZY NIE JESTEŚ ZAKAŻONY WIRUSEM HCV POWODUJĄCYM WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C

Informujemy, iż w województwie pomorskim realizowany jest program badań przesiewowych w ramach którego wykonywana jest bezpłatna diagnostyka zakażeń wirusem HCV powodującym wirusowe zapalenie wątroby typu C.

Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C jest obecnie wyjątkowo skuteczne, odbywa się na poziomie ambulatoryjnym i jest w pełni refundowane przez NFZ. Jednocześnie z uwagi na dużą zmienność HCV nie jest możliwe w najbliższych latach wyprodukowanie szczepionki przeciwko WZW typu C, dlatego najbardziej skuteczną drogą do eradykacji HCV jest wykrywanie zakażenia u jak największej liczby ludzi i poddanie się leczeniu.

W załączeniu zamieszczamy ulotkę na temat bezpłatnego testowania zakażenia HCV przygotowaną przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

ulotka.pdf

RODO – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

Centrum Medyczne Sp. z o.o.

z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000)

ul. Spacerowa 9,

tel. 58 682 22 80

e-mail: iod@cmpruszcz.pl

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego między innymi:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą:

  • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Centrum Medycznego Sp. z o.o.,
  • podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie prawa powszechnie obowiązującego,
  • podmioty, z którymi Centrum Medyczne Sp. z o.o. zawarła umowy podwykonawstwa w zakresie badań diagnostycznych i innych procedur medycznych związanych z leczeniem.

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz usuwania (tylko w zakresie danych dodatkowych, na przekazanie których wyraził Pan/Pani zgodę).

Pana/i dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Administrator nie będzie przekazywał Pana/i danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zapewniamy jednocześnie, że:

  • przetwarzamy Pana/i dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  • dbamy o ich bezpieczeństwo.

Skończyłeś 18 lat? Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony !

Obecnie dzieci kończące 18 lat automatycznie tracą tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego przy ubezpieczonym rodzicu. Jeżeli nadal się uczą, mogą być ubezpieczone pod warunkiem ponownego zgłoszenia jako uczące się osoby pełnoletnie.

Rodzice dzieci, które skończyły 18 lat i kontynuują naukę bezzwłocznie powinni ponownie zgłosić swoje dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego !

Ponownie powinni zgłosić do ubezpieczenia również pełnoletniego ucznia/studenta, jeżeli miał przez jakiś czas własny tytuł do ubezpieczenia (np. z powodu praktyki, stażu, umowy o pracę w trakcie wakacji, ferii).

Rodzicu zgłoś swoje pełnoletnie dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego już dziś !

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna od dnia 01.10.2017r.

Szanowni Pacjenci

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 października 2017 roku od godz. 08:00 świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta na obszarze Powiatu Gdańskiego realizowane są przez Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim.

Dane adresowe:

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

ul. Prof. Mariana Raciborskiego 2A

83-000 Pruszcz Gdański

Informacja, rejestracja i wizyty domowe: tel. 58 773 30 31

Wykaz wszystkich placówek realizujących świadczenia nocnej i światecznej opieki zdrowotnej od dnia 01.10.2017r. w Województwie Pomorskim znajduje się w zakładce “Opieka medyczna w nocy i święta.”

Przewiń na górę