Skończyłeś 18 lat? Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony !

Obecnie dzieci kończące 18 lat automatycznie tracą tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego przy ubezpieczonym rodzicu. Jeżeli nadal się uczą, mogą być ubezpieczone pod warunkiem ponownego zgłoszenia jako uczące się osoby pełnoletnie.

Rodzice dzieci, które skończyły 18 lat i kontynuują naukę bezzwłocznie powinni ponownie zgłosić swoje dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego !

Ponownie powinni zgłosić do ubezpieczenia również pełnoletniego ucznia/studenta, jeżeli miał przez jakiś czas własny tytuł do ubezpieczenia (np. z powodu praktyki, stażu, umowy o pracę w trakcie wakacji, ferii).

Rodzicu zgłoś swoje pełnoletnie dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego już dziś !

Skończyłeś 18 lat? Sprawdź, czy jesteś ubezpieczony !
Przewiń na górę